G-orkest

Op 20 september 2004 startten een aantal leden van de Christelijke Muziekvereniging ‘Wilhelmina’ met vrijwilligers, een muziek-uur voor mensen met een lichamelijke- en/of een verstandelijke beperking. Zo omschreef de stichting De Leite (nu Promens Care) heel bescheiden de eerste repetitie van het G-Orkest van ‘Wilhelmina’.

 

Vijftien beginnende muzikanten van de stichtingen Promens Care, Philadelphia en Visio maakten hun eerste muziek in het Wilhelmina Muziek Centrum aan de Groenewegenstraat in Hoogeveen. Het orkest is inmiddels in de loop van de jaren uitgegroeid tot 25 leden.

 

In januari 2008 kregen de muzikanten van het G-orkest hun eerste uniform, waar ze heel trots op waren. Inmiddels zijn deze uniformen in 2018 weer vervangen door nieuwe kleding.

 

Op de maandagavonden in de even weken wordt er door de leden enthousiast gemusiceerd onder leiding van dirigent Henk Askes. In de begin jaren werd gebruik gemaakt van cd´s ter ondersteuning van de muzikanten. Tegenwoordig maakt Henk Askes professioneel gebruik van zijn keyboard, waardoor er meer mogelijkheden voor het orkest zijn ontstaan. Alles wordt begeleid door een groot aantal vrijwilligers van Wilhelmina en vrijwilligers van daarbuiten.

 

Het G-orkest treedt regelmatig op in kerkdiensten, bejaardentehuizen, plaats-concerten en eigen georganiseerde concerten in het eigen muziekcentrum.