Historie

De historie van de Chr. Muziekvereniging “Wilhelmina” te Hoogeveen

 

Tegen het eind van het jaar 1962 waren een aantal personen in Hoogeveen van mening dat er naast de muziekvereniging “Hoogeveense Harmonie” plaats zou moeten zijn voor een christelijke muziekvereniging. Deze personen zijn bij elkaar gaan zitten en hebben een oprichtingsvergadering voorbereid. Op 8 februari 1963 was het dan zover. In ‘zaal Rump’ aan de hoofdstraat te Hoogeveen (bestaat overigens niet meer) kwamen 21 personen bijeen. De vereniging werd opgericht. Alle 21 personen gaven zich op als lid. Allen hebben bergen werk verzet. Er moesten financiën komen voor de aanschaf van instrumenten. De leden gingen soms drie of meer avonden per week op pad om bij de mensen geldelijke steun te vragen. Er moest een dirigent gezocht worden, die bereid was om een orkest van de grond af aan op te bouwen. Hiervoor werd een commissie benoemd, die erin slaagde om Albert Niemeijer uit Groningen te strikken. In overleg met de dirigent werd besloten een fanfare te vormen. Offertes werden aangevraagd en een instrumentarium werd gekocht, dit alles werd in mei 1963 geleverd.

 

In mei 1963 werd de eerste repetitie gehouden in de personeelskantine van ‘Bakker Bouwstoffen onder leiding van Dhr. Niemeijer. Het eerste koraal wat getracht werd te spelen was ” Er ruist langs de wolken”. Het klonk niet vlekkeloos, maar dat lag niet aan de dirigent of instrumentarium. Na driftig studeren en oefenen, zowel thuis als op de repetitie, begon het al snel goed te klinken. Al spoedig werd ook een drumband opgericht. Wilhelmina mocht gebruik maken van de instrumenten en kleding van de niet meer bestaande drumband van “Olympia”. De eerste instructeur was de heer Beuving uit Beilen. Spoedig daarop werd er ook een majorettepeloton opgericht onderleiding van Martje loovers (Nu mevrouw Van Goor – Loovers ons erelid) In het jaar 1967 spraken we al van een orkest en showband…

 

Beknopte historie en huidige status

 

Op 8 februari 1963 werd dus Christelijke Muziekvereniging Wilhelmina opgericht door acht personen. Ondersteund door een aantal supporters, gemeente en instellingen werd de eerste stap gezet. Ongeveer 20 muzikanten zijn begonnen met het orkest onder leiding van dirigent Albert Niemeijer. Later werd er een start gemaakt met de drumband, die vervolgens een showband werd en inmiddels de huidige malletband en de majorettes. Na in verschillende afdelingen te hebben gespeeld, is het orkest nu beland in de ere-afdeling, later 2e divisie genoemd, en heeft vele jaren gespeeld onder leiding van Johan Gerkes. In 2009 nam Gerben Pol het stokje van hem over en sinds eind 2011 is Jan Wijenberg dirigent van het orkest. Hij heeft ook de leiding van het aspirantenorkest/jeugdorkest op zich genomen. Op concoursen worden regelmatig eerste prijzen behaald. Eén van de doelstellingen van het orkest is het begeleiden van zangdiensten. De laatste jaren organiseert Wilhelmina zelf Kerst- en Paaszangdiensten. Daarnaast worden regelmatig concerten gegeven. Eén daarvan is het Voorjaarsconcert waarbij alle onderdelen van de vereniging betrokken zijn.

 

Ook op andere terreinen laat de vereniging zich horen. De malletband en de majorettes treden regelmatig op, samen of gezamenlijk met het orkest, bij diverse activiteiten. Bij deze activiteiten zijn de minirettes regelmatig betrokken (onder andere bij het inhalen van St.Nicolaas). De malletband heeft vele jaren onder leiding gestaan van Freek Nijmeijer en Jan ter Haar en speelt in de eerste divisie.  Enige tijd heeft Jan Wijenberg als interim instructeur voor de malletband gestaan en met ingang van ons concert in maart 2013 staat Herman Fokkema ervoor. Deze enthousiaste groep doet regelmatig met succes mee met podiumconcoursen. Jeugdleden volgen naast de interne opleiding ook een opleiding op de muziekschool van Hoogeveen.

 

In 1968 is Wilhelmina uitgebreid met een majorettepeloton. In de afgelopen 21 jaar heeft deze afdeling heel wat veranderingen ondergaan. Niet alleen zijn er tegenwoordig meer mogelijkheden voor opleiding en scholing, maar ook wordt het repertoire van deze gezellige jonge groep steeds uitgebreider. De majorettes hebben zich ontwikkeld van een traditioneel majorettepeloton naar een groep die dans, twirl en verschillende attributen weet te combineren tot een spetterend eindeffect. De majorettes en de minirettes staan onder leiding van Ina Nijmeijer-de Vries.